cách lấy thông tin khách hàng qua điện thoại

Cách thu thập thông tin khách hàng qua điện thoại

Thu thập thông tin khách hàng là một phương pháp mà nhiều người muốn có tệp khách hàng tiềm năng. Trong quá trình gọi điện bạn có thể khai thác mọi thứ từ những câu chuyện với khách mà không cần gặp trực tiếp. Bài viết sẽ chỉ cho bạn cách thu thập thông tin…

View project