Nguyên nhân bị chặn chia sẻ trên Facebook là gì?

Bị chặn chia sẻ trên facebook bao lâu? Cách xử lý

Khi bạn thực hiện quá nhiều like hoặc share trong một thời gian ngắn, vượt quá giới hạn mà Facebook quy định, bạn sẽ ngay lập tức bị chặn khả năng thực hiện hành động. Ngoài ra, bạn sẽ nhận thông báo về tạm thời vô hiệu hóa tính năng này. Đây có thể là…

View project