facebook khong gui ma xac nhan

Tại sao Facebook không gửi mã xác nhận? Cách khắc phục

Facebook không gửi xác nhận mã  về điện thoại, gmail ảnh rất lớn cho người dùng. Nếu bạn kinh doanh trực tuyến trên Facebook, các hoạt động đăng ký quảng cáo sản phẩm cùng một loạt hoạt động khác nhau đều không thể thực hiện. Tại sao Facebook không gửi số mã 6? Phục hồi…

View project