Cách ẩn trang cá nhân facebook với người lạ dễ dàng

Bảo mật thông tin bằng cách ẩn trang cá nhân facebook với người lạ là biện pháp được nhiều người dùng sử dụng. Mọi thông tin trên tài khoản sẽ chỉ hiển thị với những bạn bè đã kết bạn với tài khoản Facebook của bạn. Nếu bạn vẫn chưa biết cách bật tính năng…

View project