zalo không gừi được video

Cách khắc phục không gửi được video qua zalo

Không gửi được video qua zalo là tình trạng nhiều người dùng gặp phải trên nền tảng này. Đây là tình trạng làm nhiều người dùng gặp phải và khá khó chịu. Trong bài viết dưới đây, tôi sẽ giải đáp tại sao không gửi được video qua Zalo? Và cách khắc phục tình trạng…

View project