Phần mềm kéo mem Telegram phiên bản mới 2024

Hiện nay, nền tảng Telegram đã làm chặt hơn trước rất là nhiều. Đặc biệt là tình trạng nick bị ban là tình trạng mà anh em làm MMO đang hết sức là đau đầu. Để khắc phục tình trạng đó phần mềm Ninja đã triển khai ngay phần mềm Ninja Telegram chạy trên nền…

View project