Lấy uid facebook cá nhân

Cách lấy uid Facebook cá nhân, ID page nhanh chóng

Lấy UID Facebook cá nhân đóng một vai trò rất quan trọng phân loại cá nhân người dùng. Ngoài ra uid cá nhân được dùng như là phương tiện để tiếp cận người dùng facebook nhanh chóng nhất. Tuy tiên không phải ai cũng biết UID là gì? Và làm cách nào để lấy được…

View project